ДПА

Державна підсумкова атестація

Наше опитування
В якому класі ви навчаєтесь? ?
Міні-чат
Статистика

Державна підсумкова атестація з екології проводиться в письмовій формі за навчальним посібником "Збірник завдань для державної підсумкової атестації з екології. 11 клас" (авт. Бойчук Ю. Д., Малікова С. О. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013).

Зміст атестаційних робіт відповідає чинним навчальним програмам з екології рівнів стандарту, академічного та профільного для загальноосвітніх навчальних закладів.

Посібник містить 15 варіантів атестаційних робіт, в яких завдання поділено на два окремі блоки: А та Б.

Кожний варіант блоку А складається з 26 завдань, розподілених на три частини, що відрізняються складністю та формою. Серед них представлені: завдання в тестовій формі (завдання з вибором однієї чи кількох правильних відповідей), завдання відкритої форми (робота зі статистичними даними, картами екологічного стану України). Кожен варіант для рівнів стандарту й академічного містить завдання з трьох змістових блоків:

  • екологія як наука про довкілля;
  • антропогенне навантаження на природні системи;
  • збалансоване природокористування.

Кожний варіант блоку Б представлено двома завданнями (№№ 27, 28): розрахункова задача, завдання-дилема. Виконуючи завдання-дилему, учень повинен обрати один або декілька дистракторів, надати розгорнуту аргументовану відповідь, яка повинна відображати знання всіх аспектів діяльності людини у зазначеному в завданні контексті.

Атестаційна робота для учнів, які вивчали навчальний предмет "Екологія" на академічному рівні й рівні стандарту, складається тільки із завдань блоку А. На виконання атестаційної роботи учням, які навчалися за програмами рівнів стандарту й академічного, відводиться 90 хвилин.

Атестаційна робота для учнів, які навчалися за програмою профільного рівня, складається із завдань блоків А та Б. При цьому номер варіанту завдань блоку Б повинен співвідноситись із номером варіанту завдань блоку А. На виконання атестаційної роботи учням профільного рівня надається 120 хвилин.

Оформлення відповідей на завдання першої та другої частин блоку А учні здійснюють у бланку, зразок якого поданий у збірнику. Відповіді на завдання з розгорнутою відповіддю оформлюються на аркушах із штампом навчального закладу. Бланк відповідей містить спеціально відведену частину для внесення змін у відповіді першої та другої частин. Таке виправлення не веде до втрати балів. Якщо ж виправлення зроблено в основній частині бланка відповідей, то бали за таке завдання не нараховують.

Під час проведення державної підсумкової атестації з екології учням не дозволяється користуватися будь-якими матеріалами чи посібниками, крім  карт екологічного стану України, які розміщені в шкільних географічних атласах: «Атлас 8 клас. Фізична географія України» (ДНВП "Картографія", 2006-2011) та «Фізична географія України. Атлас для учнів 8 класу» (ЗАТ "Інститут передових технологій", 2008, 2009). Для обчислення даних учні можуть користуватися калькулятором.


Збережи в закладки
admin_dpa 9135 09.08.2022 21:32
avatar
8
Shoot, so that's that one sueppsos.
avatar
7
де можна зайти відповіді на ДПА з екології 11 клас????????????????????????????????????????????????????
avatar
6
де можна зайти відповді на ДПА з екології ???????????????????????????????????????
avatar
5
Шановні працівники МОН України, скажіть, будь-ласка, коли і де можна буде знайти електронну версію завдань до ДПА з екології в 11 класі на 2012-2013 н.р.? Учням потрібно готуватися до атестації!!!
avatar
4
Допоможіть знайти відповіді на ДПА з екології, БУДЬ ЛАСКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
avatar
3
шановні працівники МОН України, підскажіть будласка, де можна скачати електроний збірник завдвнь ДПА з екології 2013 рік?
avatar
2
де знайти екологію дпа 2013 в електронному вигляді?
1-7 8-8
avatar